بازگشت از سفر

یک- تمام دیشب کابوس کهریزک را می دیدم.

دو- این پست خواب بزرگ را دوست دارم. بخصوص آن تکه ای که می گوید: « باید دوباره خودمان بشویم. مبادا خجالت بکشیم از فیلم دیدن و قصه و شعر خواندن در این روزها. از لذت بردن. از نیشخند دائمی‌مان به دنیا. مبادا دریغ کنیم از خودمان، همه آن چیزهایی که ما بودن ما را می‌سازد. ما بودن ما چهار تا و نصفی را می‌سازد. »

سه- حیف از سیف ا… داد که فیلم های بیشتری نساخت. امروز تلویزیون فیلم بازمانده را پخش کرد.

چهار- یک نفر این جا دلش تنگ است…