ایوانِ او

زندگی آدم می تواند به عمدی یک، دو بار به مناسبتی از بیخ و بن عوض شود و ما درست در آن فرصت نادر به دست آمده، سرگرم کاهلی های شیرین خود باقی می مانیم.*

* روایت عور/ جواد مجابی

شادی قورباغه ها

خانم محبعلی گرامی:           

رمان نگران نباش ِ شما را خواندم و برخلاف بعضی از دوستان و اطرافیانم چندان دوستش نداشتم، برای این دوست نداشتن هم دلایل خودم را دارم که اینجا و فعلا مجال و حوصله ی طرح کردن اش نیست. اما خواستم بگویم انصافا آن قورباغه ها را خوب آمده بودید. همان بچه قورباغه هایی که توی تمام تن شادی شنا می کردند، طوری که روزهای بعد هروقت به شادی فکر می کردم یاد بچه قورباغه ها هم می افتادم.

 

روز و شب

مهتاب را بپوشانید.

ستاره ها را بچینید.

در تاریکی دوست بدارید، چرا که ما با تاریکی هستیم.

چه زود، چه زود…

در تاریکی دوست بدارید، چرا که ما با تاریکی هستیم.*

* گردابی چنین هایل/ جین ریس/ ترجمه گلی امامی

سه

یک- اینجا کسی می داند این مستند ِ ایران من که این روزها بی بی سی فارسی به کارگردانی بهمن کیارستمی و روایت صادق صبا پخش می کند را از کجا می شود دانلود یا تماشا کرد؟

دو- امروز بعدازظهر داشتم کانال های تلویزیون را بالا و پایین می کردم و از این همه قدرت انتخابی که داریم به هیجان آمدم. برنامه ی کانال های وطنی به ترتیب این طور بود:

شبکه ی اول: کارتون فوتبالیستها/ شبکه ی دوم: پخش مسابقه ی فوتبال ذوب آهن و ملوان/ شبکه ی سوم: پخش مسابقه ی فوتبال استقلال و سایپا/ شبکه ی چهار: پخش سخنرانی درباره ی فلسفه ی اخلاق/ شبکه ی استانی: پخش مسابقه ی فوتبال پیروزی و استقلال اهواز

سه- گاهی دوست دارم درباره ی اتفاقات روزمره ی کم اهمیت اینجا بنویسم.