گذشته

‏خاصیتِ گذشته این است که هیچ ‏وقت دست از سرِ آدم برندارد، حتی وقتی با هم خداحافظی کرده‏ اید و داری می‏ روی که همه‏ چیز را فراموش کنی. بلد است چطور قدم به قدم، سایه به سایه دنبالت راه بیافتد، بلد است چطور از پله‏ هایِ خانه ‏تان بالا بیاید، در و پنجره ‏های کیپ شده و پرده‏ هایِ گوش تا گوش کشیده شده هم حریفش نمی‏ شوند. یک جورِ عجیبی خودش را به تو تحمیل می کند، جلوی رویت رژه می رود و تو ناچار دست ها را به نشانه ی تسلیم بالا می بری.

تسلیم نشوی چه کنی؟

پشتوانه

هیچ چیز تضمین ندارد و رابطه آدم ها یخچال و لباسشویی نیست که گارانتی داشته باشد. یک روز هست و یک روز نیست و اگر کسی تضمینی بدهد دروغ گفته است.

«رویای تبت- فریبا وفی- نشر مرکز»

معمولی

همه ی چیزهایِ معمولی می‏ توانند معنی هایِ دیگری هم داشته باشند، لابد همه چیز به ما بستگی دارد.