گورِ پدرِ منِ ناراضی

نمی‏فهمم چرا این‏قدر تلاش می‏کنم اعتمادی را که دیگران به من کرده‏اند از دست ندهم؛ همه برایم مهم‏اند و فقط وقتی از دستِ خودم راضی می‏شوم که کاری برایِ دیگران انجام داده باشم و آنها یک‏جوری تاییدم کرده باشند.