صدای مهر؛ برخوردِ نزدیک با محمدرضا شجریان در چلچراغ

متنِ کاملِ گفت‏ وگوی چلچراغ با محمدرضا شجریان [این‏جا]، خیلی دقیق نمی‏ دانم که مصاحبه را کدام یکی از بر و بچه هایِ چلچراغ انجام داده است و البته پیش‏نهاد می‏ کنم که مجله را هم حتما بخرید، چون به غیر از این گفت ‏و‏گو با یک پرونده‏ ی پر و پیمان درباره‏ ی استاد شجریان روبه ‏رو می‏شوید. فقط به عادتِ همیشه اسکناسِ هزار تومانی را به آقایِ روزنامه فروش ندهید، قبل‏ اش یک نگاهی هم به بالایِ جلد بی اندازید، چلچراغ این بار استثنا هزار و پانصد تومان قیمت دارد.