ترانه بازی- من و تو

درگیرش شده ام، این چند روز مدام گوش داده ام و زمزمه اش کرده ام؛ ترانه ی من و تو درست آنجایی که می خواند:

نشستیم خیلی شب ها قصه گفتیم از قدیما

یه عمره وعده ها افتاده از امشب به فردا

.

.

گل های سرخمون پوسیده موندن توی باغچه

دیگه افتاده از کار ساعت پیر رو طاقچه

گل های قالی رنگ زرد پاییزی گرفتن

اونام خسته شدن از حرف هر روز تو و من

.

.

اردلان سرفراز درباره ی این ترانه می نویسد: «بارها از خودم پرسیده بودم اگر عاشقان نامدارِ تاریخ به هم رسیده بودند، آیا باز هم همان گونه عاشق می ماندند؟»
.
.
ترانه من و تو با صدای گوگوش بشنوید و خاطره بازی کنید: [اینجا].