بویِ گلم چنان مست کرد که دامنم از کف برفت

احساس می کنم

در هر کنار و گوشه ی این شوره زار یاس

چندین هزار جنگل شاداب

ناگهان

می روید از زمین.

«احمد شاملو- از مجموعه ی باغ آینه»

Advertisements