ملکوت

صدایِ خانم هایده وقتی می خواند:

من از لبِ تو منتظرِ یک حرفِ تازه ام

تا قشنگ ترین قصه ی عالم رو بسازم…

+ مصاحبه ای با مسعود امینی ترانه سرایِ حرف تازه [اینجا].

Advertisements