وداع

تو تکه های گم شده ی خاطراتم را با خود

بردی

تکه هایی که برف میان شان می بارید

تکه هایی که برف میان شان می نشست

تکه هایی دو نفره بر نیمکت هایی تک و توک در

یک پارک متروک

تکه هایی ناپیدا که حتا غیاب شان در زوایای ذهنم

دلخوشم می کرد

«از مجموعه ی برگ های بی عشوه ی ختمی– سعدی گل بیانی- نشر چشمه»

Advertisements