چیزهایی که باید از پیش عمیقا بدان ها اندیشید، بسیارند

خمیازه کشیدن در برابر دیگران بی ادبی است. وقتی فرد ناخواسته مجبور می شود خمیازه بکشد، اگر پیشانی خود را به سمت بالا مالش دهد احساس خمیازه کشیدن از بین خواهد رفت. اگر این کار اثر نداشت، می تواند در حالی که دهانش بسته است لب های خود را بمکد، یا به سادگی با دست ها یا آستین خود آن را پنهان کند، طوری که هیچ کس به خمیازه کشیدن او پی نبرد. عطسه کردن هم چنین حالتی دارد. در هنگام عطسه کردن فرد احمق به نظر می رسد. علاوه بر این دو چیزهای دیگری نیز هست که باید مراقب شان بود.

آن سامورایی که اسبی ندارد و به هیچ گروهی متعلق نیست سامورایی محسوب نمی شود.

گفته شده است که مرد باید چهار صبح از خواب بیدار شود، استحمام کند و موهای خود را هر روز مرتب کند، صبحانه را با بالا آمدن خورشید بخورد و با تاریک شدن هوا به استراحت بپردازد.

در چین زمانی مردی علاقمند به تصاویر اژدها بود و لباس ها و اثاثیه ی منزلش را همه با تصویر اژدها مزین کرد. علاقه ی شدید او به اژدها مورد توجه خدای اژدها قرار گرفت، و روزی اژدهایی واقعی در برابر پنجره ی خانه ی آن مرد ظاهر ساخت. گفته شده است که آن مرد از ترس جان داد. به نظر می رسد که این مرد همواره کلمات بزرگ بر دهان جاری می ساخته اما هنگام روبرو شدن با چیزهای واقعی جور دیگری عمل می کرده است.

بهتر آن است که تا چهل سالگی بر قدرت خویش بیفزایی و در پنجاه سالگی آرام گیری و تشکیل خانواده دهی.

زندگی انسان بس کوتاه است. بهتر آن است که آن را صرف انجام کارهایی کنی که به دل دوست می داری. نابخردانه است که در رویای این جهان زندگی کنی و شاهد تلخی و ناگواری آن باشی و در عین حال تنها به کارهایی مشغول شوی که علاقه ای به آن نداری. اما مهم است که این حقیقت را هرگز با جوانان نگویید زیرا اگر این اعتقاد به درستی فهمیده نشود برای آنان مضر خواهد بود.

«هاگاکوره- یاماموتو چونه تومو- ترجمه ی سیدرضا حسینی- نشر چشمه»

Advertisements