صبحِ روزِ نُهم

شبلی او به بالاترین جائی رسید که بشری رسیده. او را در نینوا به صلیب کشیدند. او با من حرف زد!

راحله کجا رفتی و چه دیدی؟ بگو شبلی حقیقت را چگونه یافتی؟

شبلی من- حقیقت را- در زنجیر دیده‏ام. من- حقیقت را- پاره پاره- برخاک دیده‏ام. من – حقیقت را- بر سرِ نیزه- دیده‏ام.

«روز واقعه- بهرام بیضایی- انتشارات روشنگران و مطالعات زنان»

Advertisements