یادداشت روی در یخچال

نمی‏دانم دوباره از من

چه گناهی سر زده است

که به این اخم ملیح

محکومم کرده‏ای

اختیار دست‏هایم در خواب

باور کن دست خودم نیست.

«از مجموعه‏ی خنده در برفعباس صفاری– نشر مروارید»

Advertisements