چهره یک مرد

باید آن دست‏های آلوده به خون را

به داوری مردگانی گذاشت که با خفقان او از پای درآمدند.

از مجموعه‏ی «انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلابی شیلی– پابلو نرودا- ترجمه‏ی احمد کریمی حکاک- نشر چشمه»

عکس از [این‏جا].