عصر جمعه

یک میس کالم برایت

شماره‏ای که سیوش نکرده‏ای

زیر لب تکرارم می‏کنی

به یادم نمی‏آوری

بی‏اجازه‏ی تو

پادشاهی می‏کنم

در ناخودآگاهت.

«برای سنگ‏ها- سارا محمدی اردهالی- نشر چشمه»