اسم ندارد

برای رهایی شعرها گفته‏ایم

اما رهایی

آن نیست که می‏شناسیم

رهایی، سرود پرندگان است

رفتار آب است و باد

رقص نور

بر شیشه‏هاست

ما اگر رها هم بودیم

کاری از پیش نمی‏بردیم

گرفتار ابدی نام و نانیم

گرفتار همین روزمره‏گی‏ها

«من یک پسر بد بودم- رسول یونان- نشر افکار»

Advertisements