بازی در سه پرده

آنک بهار:
موجِ بنفشه‏های نخستین
فوجِ پرندگانِ مهاجر
بیداریِ سمور و سپیدار.

طوطی (کنار پنجره) ناگاه
فریاد می‏کشد:
«برخیز، ای پرنده خاموش،
باید به باغ رفت و صفا کرد!»

در کنج باغ سهره پیری
تنها نشسته در قفس خویش.
سیگار می‏کشد،
گیتار می‏زند!

«از دفتر خاطرات یک کاکتوس- تورج رهنما- انتشارات ققنوس»

Advertisements