اگر

اگر می‏دانستم

که این همه کتاب را دوست داری

لباس‏هایم را

از کتابفروشی‏ها می‏خریدم!

«بانوی ماسه و ماه- سعاد صباح- ترجمه‏ی وحید امیری- انتشارات دارینوش»