جهانم شکلِ خوابِ

خواب نیستم، فقط چشم‏هام رو بستم.

Advertisements