بیا

هر شب که می‏خواهم بخوابم

می‏گویم

صبح که آمدی با شاخه‏ای گل سرخ

وانمود می‏کنم

هیچ دلتنگ نبوده‏ام

صبح که بیدار می‏شوم

می‏گویم

شب، با چمدانی بزرگ می‏آید

و دیگر

نمی‏رود.

«بانو و آخرین کولی سایه فروش- کیکاووس یاکیده- انتشارات کاروان»

Advertisements