به رغم شکست، مدعی پیروزی شو

این ترفند وقیحانه به این صورت اجرا می‏شود: وقتی جواب های خصمت به برخی از سوال هایت مناسب تنیجه مطلوبت نبوده، نتیجه دلخواهت را طوری بیان کن -گرچه به هیچ وجه جنین نتیجه‏ای لازم نمی‏آید- که گویی به اثبات رسیده و آن را با لحنی پیروزمندانه اعلام کن.

اگرخصمت خجالتی یا احمق باشد، و تو بسیار وقیح و خوش بیان باشی، این ترفند به آسانی به سرانجام می‏رسد.

«هنر همیشه بر حق بودن- آرتور شوپنهاور- ترجمه عرفان ثابتی- نشر ققنوس»

Advertisements