خوش باش که عالم گذران خواهد بود

هستی بزرگتر از آن است که کوته‏اندیشان پنداشته‏اند. زمان و مکان بی‏پایان است. وجود و عدم تک تک ما تاثیری در کل امور ندارد نه فایده‏ای از ما برای گردش عالم قابل تصور است و نه از میان بردن ما بر جاه و جلال گردون می‏افزاید و کسی نمی‏تواند به طور قانع کننده‏ای توضیح دهد: «کآوردن و بردن من از بهر چه بود؟»

«عمر خیام- علیرضا ذکاوتی قراگزلو- طرح نو»

Advertisements