گیسوان دختری

چرا قناری

روزی

میان گیسوان دختری

لانه‏ای برای خود نمی‏بافد

چرا شما می‏پندارید که انگشت

تنها برای شلیک تفنگ شایسته‏ست؟

چرا روزی آن را برای انفجارِ زیبایی زن به کار نمی‏برید؟

«گیسوانت سیه چادر گرمسیر و سردسیر من است- لطیف هلمت- نشر چشمه»

Advertisements