گفتمان

گنجشک ها هم سیاسی شده‏اند

شب ها در خوابگاهِ درختانِ پیاده رو

هی بحث می‏کنند، داد می‏کشند، شعار می‏دهند

چون همزمان حرف می‏زنند

حرف هایشان را نمی‏شنویم

تفنگ بادی ها می‏آیند چراغ می‏اندازند

گنجشک ها سراسیمه پادرختی می‏شوند

این درخت امسال چقدر گنجشک آورده است!

خدا کند ما گوش کم نیاوریم.

«اکبر اکسیر»

Advertisements