تا رهایی

تو که بیداری بگو، ما همه خوابیم…

Advertisements