بهترین خبر

جواد ماه زاده با وثیقه‏ی چهارصد میلیون تومانی به طورِ موقت آزاد شد…

خبر از خوابگرد [اینجا]