از من تا من

از تو به تو می گریزم

و حواس‏ام نیست

که تیرگی در من است

«هفت پرده- سعید عقیقی»

Advertisements