چهل سالگی


شده بود یک انار. یک انار خشکیده که پشتِ یک مشت خرت و پرت گوشه یک انبار زیر شیروانی افتاده بود و اگر کسی برش می داشت و تکانش می داد، می توانست صدای به هم خوردن دانه های خشکش را بشنود. بوی ماندگی را در بینی اش احساس می کرد. بوئی ترش و شیرین که بر هوا می ماسید، آن را سنگین می کرد و مانند لایه ای از عرق بر پوست او می نشست. دلش می خواست از جایش برخیزد و بگریزد. اما فقط توانست یکی از انگشت های دست چپش را تکان بدهد و با همان حرکت احساس کرد که یکی از دانه های انار پر از آب شد. دوباره سعی کرد و این بار پنجه ی پای راستش خنکای ملافه را به درون کشید. داشت سرشار می شد. انگار فکری یا خاطره ای خوش از ذهنش یا دلش گذشته بود. بعد صدایی شنید. صدای یک آهنگ بود. آهنگی آشنا و قدیمی که با خود حسی از امنیت و گرما را با دنبال می آورد. آهنگ را با گوش هایش می شنید، با زبانش می چشید، با بینی اش می بوئید و با دستانش لمس می کرد. می توانست تک تک نت های آن را زیر دندان له کند و پاشیدن عصاره ترش و شیرین آن را بر مخاط گرم دهانش احساس کند. انگار کسی انار را از پشت خرت و پرت ها برداشت، پنجره را باز کرد و آن را به باغ انداخت. حالا دیگر تمام دانه ها پر آب بودند.

« چهل سالگی- ناهید طباطبایی- نشر چشمه»

+ وب سایت ناهید طباطبایی

چهل سالگی/ کارگردان: علیرضا رییسیان/ فیلمنامه: مصطفی رستگاری بر مبنای رمان چهل سالگی از ناهید طباطبایی/ فیلمبردار: محمود کلاری/ تدوینگر: هایده صفی یاری/ موسیقی: کریستف رضاعی/ بازیگران: لیلا حاتمی، محمدرضا فروتن و عزت ا… انتظامی.

سینماهای نمایش دهنده: آزادی، فرهنگ، ملت، اریکه ایرانیان، جوان، بهمن، عصرجدید، ماندانا، فلسطین و موزه سینما.

+ چند دقیقه از فیلم را این جا ببینید.

Advertisements