بی آرزو

از زمستان یخ زده

به سلامت نمی گذرد پرنده

بی آرزویِ بهار

محمد بشرا- از مجموعه ی مشتی از عطر شالیزار- شهر اقوام ایرانی/ گیلکی- نشر مشکی