آقا فیله!

یکی از سرگرمی هایِ شبانه که سر زدن به خوابگرد بود تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد.

Advertisements