پوستِ شیر

برایِ باورِ بودن

جایی شاید باشه، شاید…

برایِ لمسِ تنِ عشق

کسی باید باشه، باید…

که سرِ خستگی هاتُ به رویِ سینه بگیره

برایِ دلواپسی هات، واسه سادگی ات بمیره

…*

*  پوستِ شیر- ایرج جنتی عطایی

Advertisements