آه اگر روزی…

مرغ مهاجر در دهان داری جواهر

وقتی بخونی از ته دل آوازِ خوشگل

رویایِ ما را می نوازی

با حرفِ حق برمی نوازی

با ما بخوان

خوش بخت و خوش حال

از فالِ امسال

با مردمانِ پیر و جوانی

گاهی فقیر و ناتوانی

اما زمان آینده ی ماست

رویای ما رویای فرداست

آزادی، ای آزادی

آزادی، ای آزادی خوب…

+ محمد علی سپانلو- از آلبوم هزار و یک شب با صدایِ شهرزاد سپانلو

وبلاگ شهرزاد سپانلو+ ترانه آزادی را از این جا گوش کنید.

Advertisements