بدون شرح

یک- کیهان بچه هادو- ضمیمه ی زنان هفته نامه «ایران دخت»  مجله ی مرحوم «زنان» را به یادم می آورد و معمولا مصاحبه هایِ خواندنی هم دارد. هفته ی گذشته مصاحبه ی ایران دخت با «فرزانه طاهری» بود و این هفته یک مصاحبه کوتاه با «مژده دقیقی» که علاوه بر کار ترجمه حدود یازده سال با مجله زنان همکاری کرده است. دقیقی درباره ی توقیف «زنان» این طور می گوید:

«شبی که فردای آن مجله زنان توقیف شد به اتفاق جمعی از دوستان قرار بود برای انجام مصاحبه برویم خانه سیمین بهبهانی. برف سنگینی در تهران باریده بود و دسترسی به راه برای رسیدن به خانه خانم بهبهانی بسیار دشوار شده بود. آن روز هر طور شده بود خودمان را به خانه خانم بهبهانی رساندیم. من و خانم شرکت آمده بودیم و حسن سربخشیان هم یکراست از مدرسه دخترش با او به مصاحبه رسیده بود. مصاحبه خوبی شد. از همه چیز صحبت کردیم. فایل نهایی مصاحبه در کامپیوترم هست. خانم بهبهانی بعد از توقیف مجله تماس گرفتند و گفتند حیف شاید به خاطر گفتگو با من بوده…»

ایران دخت که حالا دیگر چند ماه است که در غیابِ قوچانی منتشر می شود، در ابتدایِ هر شماره با یادداشتی از رفقای روزنامه نگارش و خاطره همکاری با او شروع می شود و این یادداشت ها در عین حال که جای خالی قوچانی را یادآور می کند غبطه برانگیز هم هستند.

Advertisements