وبگرد

یک: این پیشنهاد امیر حسین را جدی بگیریم:

بیایید یک کمیپین نجات ایجاد کنیم.

دو- این روزها هر جا که می روم معمولا حرف ِ رفتن هم قاطی بقیه حرف ها زده می شود:

راهنمای مهاجرت در دهه هشتاد

Advertisements